Vyplňte tento formulár len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy.
Oznamujem/oznamujeme, že týmto odstupujem/odstupujeme od zmluvy o nákupe tohoto tovaru/poskytnutia týchto služieb.